You are here
Home > Posts tagged "Issue 23"

ကုန္ပစၥည္း ၅ မ်ဳိးကို ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားအား ကုန္သြယ္ခါင့္ျပဳမည္

လယ္ယာလုပ္ငန္းသံုးသြင္းအားစု ပစၥည္း ၃ မ်ဳိးႏွင့္ ေဆး႐ုံသံုးကိရိယာ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးသံုး ပစၥည္းမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားအားကုန္သြယ္ခြင့္ျပဳလုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ အဆိုပါကုန္ပစၥည္း ၅ မ်ဳိးကို ကုန္သြယ္ခြင့္ျပဳရာတြင္ တည္ဆဲဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားမွ ထုတ္ျပန္ေသာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။ “စံခ်ိန္စံညႊန္းသတ္မွတ္မႈနဲ႔ စစ္ေဆးမႈအားနည္းခ်က္ေတြရွိေနေသးတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႏိုင္ငံျခားသားေတြကို ကုန္သြယ္ခြင့္ေပးရာမွာ သတိ ထားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ေဆးပစၥည္းေတြမွာ စံခ်ိန္စံညႊန္းသတ္မွတ္ခ်က္ေတြ၊ လိုအပ္ခ်က္ေတြအမ်ားႀကီး ရွိေနပါ ေသးတယ္။ ဒါကို အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး မေကာင္းတဲ့ ပစၥည္းေတြ သြင္းလာရင္ ျပည္သူေတြအတြက္ အက်ဳိးမရွိပါ ဘူး” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္၊ ဒုဥကၠ႒

အေမရိကန္ေဒၚလာတန္ဖိုး ၁၃၆၀ က်ပ္အထိ ျမင့္တက္

ဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္ ဗဟိုဘဏ္၏ ေလလံေစ်းကြက္တြင္ ေစ်းႏႈန္းဆဲြတင္မႈေၾကာင့္ ဇြန္လ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ျပင္ပေစ်းကြက္၌ အေမရိကန္တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁၃၆၀ က်ပ္အထိ ျမင့္တက္လာေၾကာင္း သိရသည္။ ဇြန္လအတြင္း ျပင္ပေစ်းကြက္၌ အေမရိကန္တစ္ေဒၚလာတန္ဖိုးသည္ က်ပ္ ၁၃၅၀ ခန္႔သာ ရွိေသာ္လည္း လလယ္မွ စတင္၍ ဗဟိုဘဏ္ရည္ညႊန္းေငြလဲႏႈန္းသည တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁၃၆၅ က်ပ္သို႔ ျမႇင့္တင္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ျပင္ပေစ်းကြက္၌ အေမရိကန္တစ္ေဒၚလာတန္ဖိုး ျမင့္တက္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေရိကန္ဗဟိုဘဏ္မွ အတိုးႏႈန္း ၀.၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျမႇင့္တင္ျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာေငြလဲႏႈန္းတြင္ ေဒၚလာတန္ဖိုး ျပန္လည္ျမင့္တက္လာၿပီး ကမၻာ့ေရႊေစ်းက်ဆင္းမႈတို႔ေၾကာင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ တန္ဖိုး ဆက္လက္ျမင့္တက္လာႏိုင္သည္ဟု စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။ “ျမန္မာႏိုင္ငံက ဒီဇယ္၊ ဓာတ္ဆီ၊ စားအုန္းဆီ၊ အိမ္သံုးေဆးေတြ၊ လယ္ယာသံုးပစၥည္းေတြနဲ႔ ဓာတ္ေျမၾသဇာ စတဲ့

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ပိုမိုဖံြ႔ၿဖိဳးရန္ ေရေၾကာင္း၊ မီးရထားႏွင့္ လူသြားစႀကၤန္လမ္းမ်ား ျပင္ဆင္သင့္ဟုဆို

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ပိုမိုဖံြ႔ၿဖိဳးေစရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားကို ပိုမိုဆဲြေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေရေၾကာင္းလမ္းႏွင့္ မီးရထားသြားလာေရးစနစ္ႏွင့္ လူသြားစၾကၤန္လမ္းမ်ားကို အဓိကထားျပင္ဆင္ရန္လိုအပ္ သည္ဟု ကေနဒါအေျခစိုက္ P+H ၿမိဳ႕ျပဖံြ႔ၿဖိဳးေရး ဗိသုကာဆိုင္ရာ အႀကံေပးကုမၸဏီမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္း အထပ္ျမင့္တိုက္မ်ား သိသိသာသာတိုးတက္လာခဲ့ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္အထိ အာရွေဒသတြင္းဆဲြေဆာင္မႈရွိေသာ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႔ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ထပ္မံဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္လာမည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမ်ား၊ အထပ္ျမင့္တိုက္မ်ားအတြက္ယခုအခ်ိန္တြင္ တိက်ေသာၿမိဳ႕ျပဖံြ႕ၿဖိဳးေရး ဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမ်ားကို အစိုးရအေနျဖင့္ ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အေရးတႀကီးလိုအပ္ေနသည္ဟု အဆိုပါကုမၸဏီ၏ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာၿမိဳ႕ျပဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဥကၠ႒ျဖစ္သူ မစၥတာေရာဘတ္မာရွယ္က ေျပာသည္။ “ၿမိဳ႕ျပအလ်င္အျမန္ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ၿမိဳ႕ျပအေနအထားကို ေသေသခ်ာခ်ာ ကိုင္တြယ္ႏိုင္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ရဲ႕ တန္ဖိုးနဲ႔ အဆင့္အတန္းကို သတ္မွတ္တဲ့အခါမွာ ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္ဧရိယာကို အဓိက ထားၾကတာျဖစ္လို႔

YBS ယာဥ္မ်ားေမာင္းႏွင္ရန္ အထူးယာဥ္ေမာင္းသင္တန္းဖြင့္လွစ္မည္

ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႀကီးၾကပ္ ကြပ္ကဲမႈ အာဏာပိုင္အဖဲြ႔ (YRTA) တို႔ ပူးေပါင္း၍ YBS ယာဥ္လိုင္းမ်ားတြင္ ယာဥ္ေမာင္းႏွင္ရန္အတြက္ အထူးယာဥ္ေမာင္းသင္တန္းဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း YRTA မွ အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာ ေမာင္ေအာင္ က ေျပာသည္။ YBS ယာဥ္လိုင္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေျပးဆဲြရန္ အစိုးရမွ ၀ယ္ယူထားသည့္ဘတ္စ္ကား အစီးေရ ၁၀၀၀ ခန္႔ ရွိေသာ္လည္း YBS ယာဥ္လိုင္းမ်ားတြင္ ေမာင္းႏွင္မည့္ အရည္အခ်င္းျပည့္၀ေသာ ယာဥ္ေမာင္းမ်ား လိုအပ္ ေနေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။ “YRTA နဲ႔ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္းၿပီး အထူးသင္တန္း ဖြင့္လွစ္မွာပါ။ ဒီသင္တန္းကို အနိမ့္ဆံုးအေနနဲ႔ “ခ” လိုင္စင္ ၃ ႏွစ္နဲ႔ အထက္ရွိသူတိုင္း ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါ

ကမ္းေ၀းငါးဖမ္းေရယာဥ္မ်ားတြင္ VMS စနစ္တပ္ဆင္မည္

ျမန္မာ့ကမ္းေ၀းငါးဖမ္းေရယာဥ္မ်ားတြင္ (Vessen Monitoring System) VMS စနစ္တပ္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္က ဇြန္လ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ကမ္းေ၀းငါးဖမ္းေရယာဥ္မ်ားအေနျဖင့္ ကမ္းနီးေရျပင္သို႔ ၀င္ေရာက္ဖမ္းဆီးျခင္းႏွင့္ တရားမ၀င္ငါးဖမ္းဆီးမႈမ်ားကို တားဆီးကာကြယ္ရန္ လိုအပ္သည့္ အတြက္ ငါးဖမ္းေရယာဥ္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးစနစ္ (CMS) ကို တပ္ဆင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းငါးဖမ္းေရယာဥ္ ၄၇ စီးတြင္ စမ္းသပ္တပ္ဆင္းျခင္းႏွင့္ ျပည္ပငါးဖမ္းေရယာဥ္မ်ားအား VMS စနစ္ တပ္ဆင္ၿပီးမွသာ ေဆာင္ရြက္ေစျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ဟု ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာသည္။ “ကမ္းေ၀းငါး ဖမ္းေရယာဥ္ေတြမွာ CMS

ရန္ကုန္တိုင္း၌ မီး႐ိႈဖ်က္ဆီးမည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးတန္ဖိုးက်ပ္ ၃၀ ဘီလီယံနီးပါးရွိဟုဆို

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ယခုႏွစ္မီး႐ိႈ႔ဖ်က္ဆီးမည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးတန္ဖိုးသည္ က်ပ္ ၃၀ ဘီလီယံနိးပါးတန္ဖိုးရွိေနၿပီး မီး႐ိႈ႔ဖ်က္ဆီးခဲ့သည့္ သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖဲြ႔မွ ဒုရဲမွဴးႀကီးျမင့္ေထြးက ေျပာသည္။ ဇြန္လ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္မည္ျဖစ္ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မူးယစ္ေဆး၀ါးအလဲြသံုးမႈႏွင့္ တရားမ၀င္ေရာင္း၀ယ္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးေန႔တြင္ ရန္ကုန္တိုင္း၌ မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးမည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးပမာဏသည္ ေငြက်ပ္ ၃၉.၆ ဘီလီယံေက်ာ္ခန္႔ရွိေၾကာင္း၊ ယင္းမူယစ္ေဆး၀ါးမ်ားသည္ ရန္ကုန္တိုင္းအပါအ၀င္ အျခားတိုင္း ႏွင့္ ျပည္နယ္ ၇ ခုႏွင့္ အျမန္လမ္း၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖဲြ႔တို႔မွ တစ္ႏွစ္တာ ဖမ္းဆီးရမိတာ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ဳိးစံု တို႔ျဖစ္သည္ဟု ၎က ေျပာသည္။ “အရင္ႏွစ္က ရန္ကုန္မွာ မူးယစ္ေဆး၀ါးမီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးမႈတန္ဖိုးက က်ပ္ ၂၃ ဘီလီယံေက်ာ္ဖိုးေလာက္ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒီႏွစ္မွာေတာ့ ဖမ္းဆီးရမိတဲ့ မူးယစ္ေဆး၀ါးေတြ

အထည္ခ်ဳပ္အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈစာတမ္းမိတ္ဆက္

Actionaid မွ ဦးစီး၍ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းရွိ လိႈင္သာယာ၊ မဂၤလာဒံုႏွင့္ ေတာင္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ အထည္ခ်ဳပ္စက္ ရုံ ၂၀ မွ အမ်ဳိးသမီးအလုပ္သမားအေယာက္ ၁၀၀ ကို အေျချပဳၿပီး ေကာက္ယူခဲ့ေသာ အထည္ခ်ဳပ္အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈအေျခအေနမ်ားကို ဆန္းစစ္ျခင္း၊ သုေတသနစာတမ္းမိတ္ဆက္ ပဲြအခမ္းအနားကို ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Summit Park View ဟိုတယ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံအတြင္း လက္ရွိအထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံေပါင္း ၄၄၀ ခန္႔ရွိၿပီး အလုပ္သမား ၃ သိန္းခန္႔ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ ၿပီး လာမည့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၌ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံေပါင္း ၁၀၀၀ ခန္႔ႏွင့္ အလုပ္သမား ၁၀ သိန္းခန္႔အထိ ရွိလာႏိုင္မည္ဟု အဆိုပါ သုေတသနစာတမ္းမွ သိရသည္။

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၅၈၇၄၀၂ စီး ပါမစ္ခြင့္ျပဳခဲ့ဟု ၀န္ႀကီးေျပာ

အထူးအစီအစဥ္ျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္းသြင္းခြင့္ စတင္ခြင့္ျပဳခ်ိန္မွ ယခုႏွစ္ေမလအထိ စုစုေပါင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ပါမစ္ ၅၈၇၄၀၂ စီးအား ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ သန္းျမင့္က ဇြန္လ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီအစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ျပည္တြင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း တိုးတက္ရန္အတြက္ ျပည္ပမွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ျပည္တြင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထုတ္လုပ္မႈကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရန္၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားၾကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီတြင္ ပါ၀င္သည့္ ဌာနဆိုင္ရာအသီးသီးႏွင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ ျပည္ပမွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းမႈမ်ားအပိုင္း၊ မွတ္ပံုတင္ျခင္းအပိုင္း၊ အခြန္ေပးေဆာင္ျခင္းအပိုင္းတို႔ကို လ်င္ျမန္ေခ်ာေမြစြ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ၀န္ႀကီး ကေျပာသည္။ “ကား Sale Center

ျမန္မာ့ေရႊက႑တြင္ ဒူဘိုင္းမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ စိတ္၀င္စားေန

ျမန္မာ့ေရႊက႑တြင္ ဒူဘိုင္းမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၀၀ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ စိတ္၀င္စားေနၿပီး ျမန္မာ့ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ သီးသန္႔ေဆြးေႏြးမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္၀င္းက ေျပာသည္။ ျမန္မာ့ေရႊလုပ္ငန္းက႑တြင္ ဒူဘိုင္းမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဟာင္ေကာင္၌ ဇြန္လ ၂၃ ရက္ေန႔မွ ၂၉ ရက္ေန႔အထိ ထပ္မံေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ၿပီးရရွိလာသည့္ ေဆြးေႏြးပဲြရလဒ္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရထံ တင္ျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာ့ေရႊလုပ္ငန္းက႑တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္အတြက္ ဒူဘိုင္းႏိုင္ငံ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၃၀ ခန္႔မွ စိတ္၀င္စားေနေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။ “ဒူဘိုင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေရႊနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဘဏ္တစ္ခု ထူေထာင္မယ္။ ဘဏ္မွာ ေဒၚလာသန္း ၂၀၀ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမယ္လို႔ ေျပာတယ္။ ၿပီးရင္ ေရႊေစ်းကြက္ကိုေထာက္ပံ့မယ္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ျပည္ပေၾကြးၿမီ ေဒၚလာသန္း ၉၀၀၀ နီးပါးရွိေန

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ ျပည္ပေၾကြးၿမီေဒၚလာသန္း ၉၀၀၀ နီးပါးရွိေနၿပီး ၂၀၅၂-၅၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္အထိ ေဒၚလာသန္း ၁၀၀ မွ သန္း ၇၀၀ ေက်ာ္အထိ ႏွစ္စဥ္ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ပေၾကြးၿမီသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအဖဲြ႔အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ ADB၊ IDA ႏွင့္ အျခားအဖဲြ႔အစည္းမ်ားမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၄၆၄.၂ သန္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံအစိုးရအၾကားေခ်းေငြ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၇၆၂၅.၇ သန္း ရွိေၾကာင္း၊ ျပည္ပေခ်းေငြမ်ား၏ ပွ်မ္းမွ်အတိုးႏႈန္းသည္ ၁.၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ၿပီး ျပည္ပ ေခ်းေငြ အမ်ားစု၏ ဆိုင္းငံ့ကာလမွာ ၁၀ ႏွစ္အထိႏွင့္ ဆိုင္းငံ့ကာလ အပါအ၀င္ ေခ်းေငြသက္တမ္း ၄၀ ႏွစ္အထိ ရွိေၾကာင္း ၂၀၁၇

Top