You are here
Home > Posts tagged "Issue 21"

ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း ေျမယာျပႆနာေျဖရွင္းမႈ အားနည္းေနဟုဆို

ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း ေျမယာျပသာနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ ၿပီးျပတ္သည္အထိ အမႈတဲြမရွိေသးျခင္း ေၾကာင့္ ေျဖရွင္းႏိုင္မႈအားနည္းေနေသးသည္ဟု လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈ ျပန္လည္စိစစ္ေရး ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းျမင့္က ေျပာသည္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေျမယာအမႈတဲြေပါင္း ၁၉၀၅ ခု ရွိၿပီး တိုင္းအဆင့္တြင္ အမႈတဲြေပါင္း ၃၃၇ ခုရွိေနၿပီး ဗဟိုအစိုးရအဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ အမႈတဲြေပါင္း ၉၅ ခုရွိေနေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ ၿပီးျပတ္ သည္အထိ ေျဖရွင္းႏိုင္သည့္အမႈတဲြ မရွိေသးေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။ “လယ္ယာေျမျပႆနာကို ျပန္လည္ စစ္ေဆးၿပီး ေနာက္ဆံုးဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုေတာ့ ဗဟိုအစိုးရက ခ်မွတ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အမႈတဲြေပါင္း ၅၉ မႈ ေပးပို႔ ထားေပမယ့္ အဲဒီ အမႈထဲမွ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီျပန္က်လာတဲ့ ၿပီးျပတ္သြားတဲ့အမႈအခုထိ

CHDB ဘဏ္၌ အိမ္ရာ၀ယ္ယူရန္ ေငြစုထားသူ ၁၆၀၀၀ ခန္႔ ရွိဟုဆို

ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖံြ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ (CHDM) တြင္ အိမ္ရာ၀ယ္ယူရန္အတြက္ ေငြစာရင္းဖြင့္လွစ္ မႈကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ၌ စတင္ခဲ့ရာတြင္ စိတ္၀င္သားသူမ်ားျပားၿပီး စုေဆာင္းသူဦးေရ လစဥ္တိုးပြား လာရာတြင္ လက္ရွိ၌ ေငြစာရင္းဖြင့္လွစ္ထားသူ ၁၆၀၀၀ အထိ ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း CHDB ဘဏ္မွ တာ၀န္ရွိ သူတစ္ဦးက ေျပာသည္။ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖံြ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ CHDB ဘဏ္တို႔ ပူးေပါင္း၍ အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်မည့္ ယုဇနဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႕ေတာ္အနီးႏွင့္ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တို႔၌ ေဆာက္လုပ္ထားေသာ က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ေအာက္ တန္ဖိုးနည္းတိုက္ခန္းမ်ား ၀ယ္ယူရန္ႏွင့္ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဆက္လက္ေဆာင္လုပ္မည့္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ မ်ား ၀ယ္ယူရန္ အိမ္ရာစုေဆာင္းေငြစာရင္း လာေရာက္ဖြင့္လွစ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဘဏ္တြင္ အိမ္ရာစုေဆာင္းေငြစာရင္းလာေရာက္ဖြင့္လွစ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဘဏ္တြင္ အိမ္ရာစုေဆာင္း

ဒလအိမ္ၿခံေမ ေစ်းကြက္ အေရာင္းအ၀ယ္ပံုမွန္သာ ရွိဟုဆို

ရန္ကုန္-ဒလတံတားစီမံကိန္း စတင္ဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအေနျဖင့္ ေစ်းကြက္အေျခအေနကို ေစာင့္ၾကည့္ေနဆဲျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ဒလအိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္သည္ လႈပ္ခတ္လာျခင္း မရွိေသးဘဲ အေရာင္းအ၀ယ္ပံုမွန္အတိုင္းသာ လည္ပတ္ေနသည္ဟု ၿမိဳ႕ခံအိမ္ၿခံေျမအက်ဳိးေဆာင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။ ရန္ကုန္-ဒလတံတားစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီးပါက ဒလအိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္ျမင့္တက္လာ ႏိုင္ေသာ္လည္းလက္ရွိတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားက ေစာင့္ၾကည့္ေနဆဲသာျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ဒလ အိမ္ၿခံေျမ ေစ်းကြက္အတြင္း ေျမကြက္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲလာျခင္းမရွိေသးဟု ၎က ေျပာသည္။ “လြန္ဲ့တဲ့ ၂ ႏွစ္တုန္းက တံတားစီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုတဲ့ သတင္းထြက္ေပၚၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံသူေတြက ဒလ အိမ္ၿခံေျမေတြကို အမ်ားဆံုး၀ယ္ယူၾကတယ္။ လက္ရွိမွာေတာ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြက ေစ်းကြက္ကို ေစာင့္ၾကည့္ေနတဲ့အတြက္ ဒလ အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္က ထင္သေလာက္ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္မလာေသးဘူး” ဟု ၎က ေျပာသည္။

ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္၀င္ေၾကး ေျပာင္းလဲေကာက္ခံမႈကို ဒီဇင္ဘာမွသာ စတင္ေဆာင္ရြက္ မည္ဟုဆို

ေရႊတိဂံေစတီေတာ္ ႏိုင္ငံျားသားဧည့္၀င္ေၾကးေျပာင္းလဲေကာက္ခံမႈကို ယခုဇြန္လ၌စတင္က်င့္သံုးရန္ စီစဥ္ခဲ့ေသာ္လည္း လာမည့္ ဒီဇင္ဘာလမွသာ ေျပာင္းလဲေကာက္ခံေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ ေဂါပက အဖဲြ႔မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္၀င္ေၾကးကို က်ပ္ ၈၀၀၀ မွ က်ပ္ ၁၀၀၀၀ သို႔ ေျပာင္းလဲေကာက္ခံရန္ စီစဥ္ထားေသာ္လည္း ေရွးေဟာင္း သုေတသနႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာနမွ ႏိုင္ငံျခားသား ဧည့္၀င္ေၾကးကို ေျပာင္းလဲေကာက္ခံမည္ဆိုပါက ၆ လ ႀကိဳၿပီး အေၾကာင္းၾကားတင္ျပရမည္ဟု ညႊန္ၾကားထားျခင္းေၾကာင့္ လာမည့္ ဒီဇင္ဘာလမွသာ ေျပာင္းလဲေကာက္ခံရန္ ေရႊ႕ဆိုင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ဧည့္၀င္ေၾကးကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွစတင္ၿပီး ၅ ေဒၚလာမွ ၈ ေဒၚလာသို႔ ေျပာင္းလဲ ေကာက္ခံ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၈၀၀၀

ခရီးသည္ ပိုမို၀င္ေရာက္လာေရး ေစ်းကြက္ျမႇင့္တင္မည္

ႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ား ပိုမိုလာေရာက္ေစရန္အတြက္ Green Season Program အရ ႏိုင္ငံတစ္၀န္းရွိ ခရီးသည္ေဒသ ၇ ခုကို ေစ်းကြက္ျမႇင့္တင္သြားမည္ဟု ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးတင့္သြင္က ေျပာသည္။ Green Season Progran အရ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ ပုဂံ၊ အင္းေလး၊ ေခ်ာင္းသာ၊ ေငြေဆာင္ႏွင့္ ငပလီကမ္းေျခစသည့္ ခရီးစဥ္ေးသ ၇ ခုကို အဓိကထား၍ ေစ်းကြက္ျမႇင့္တင္ရာတြင္ ဟိုတယ္အခန္းခမ်ား ေလွ်ာ့ေပးျခင္း၊ လေၾကာင္းလိုင္းႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစရိတ္မ်ား ေလွ်ာ့ေပးျခင္း စသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈ မ်ားကို စီစဥ္လ်က္ရွိေသာ္လည္း ညိႇႏိႈင္းဆဲသာ ရွိေနေသးျခင္းေၾကာင္း တရား၀င္ေၾကညာႏိုင္ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။ “မိုးရာသီမွာ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားဧည့္သည္ လာေရာက္မႈနည္းပါးတဲ့အတြက္ Green

သူနာျပဳေလာက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္အဆို လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္း

ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးက႑အတြက္ အဓိကက်ေသာ သူနာျပဳေလာကကို ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏ က်န္းမာေရးက႑ကို ျမႇင့္တင္ေျပာင္းလဲရန္ အစိုးရသို႔ တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုကို ဇြန္လ ၇ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ ခဲ့ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သို႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္တစ္ဦးက အဆိုတင္သြင္းခဲ့သည္။ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးက႑အတြက္ သူနာျပဳေလာကကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏ က်န္းမာေရးက႑ကို ျမႇင့္တင္ရန္ အစိုးရကို တိုက္တြန္းေသာအဆိုတင္သြင္းမႈသည္က်န္းမာ ေရးက႑အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာအဆိုျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ႀကီး ဌာနအေနျဖင့္ အျမန္ဆံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ကူညီသြားမည္ဟု က်န္းမာ ေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ သည္။ “လက္ရွိဖဲြ႔စည္းထားတဲ့ သူနာျပဳနဲ႔ သားဖြားေကာင္စီက သူနာျပဳေလာကရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ ေတြကို အမွတ္တကယ္ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔အားနည္းေနပါတယ္။ သူနာျပဳေကာင္စီရဲ႕ တာ၀န္ယူ မႈ၊ တာ၀န္ခံမႈအပိုင္းေတြ

၉၅ ေမာ္ဒယ္ေအာက္ ဘတ္စ္ကားမ်ားကို ကားသစ္မ်ားျဖင့္ အစားထိုးလဲလွယ္မည္

၁၉၉၅ ေမာ္ဒယ္ေအာက္ဘတ္စ္ကားမ်ားကို လာမည့္ ဇြန္လ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ေနာက္ဆံုးထားဖယ္ရွားမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းကားမ်ားကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ထုတ္ ကားသစ္မ်ားျဖင့္ အစားထိုးလဲလွယ္ေပးရန္ စီစဥ္ထားသည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔မွ ေဒါက္တာ ေမာင္ေအာင္က ေျပာသည္။ ၁၉၉၅ ေမာ္ဒယ္ကားေဟာင္းမ်ားအစား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ထုတ္ Yutong ႏွင့္ ANKAI ကားသစ္မ်ားျဖင့္ အစားထိုးလဲလွယ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းလုပ္ငန္းကိုေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အတြက္ လက္ရွိတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျပည္သူ႔ရင္ျပင္၌ ဘတ္စ္ကားသစ္ အစီး ၃၅၀ ေရာက္ရွိေနၿပီ ဟု ၎က ေျပာသည္။ “ဇြန္လ ၂၀ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး ၉၅ ေအာက္ဘတ္စ္ကားအားလံုး ဖယ္ရမွာပါ။ အဲဒီေနရာမွာ အစားထိုးႏိုင္ဖို႔ Yutong

ဓာတ္ခဲြခန္းဥပေဒၾကမ္း အၿပီးသတ္ႏိုင္ေတာ့မည္ဟုဆို

အစားအေသာက္၊ ေဆး၀ါး၊ ေဆးပစၥည္း၊ အလွကုန္ႏွင့္ လူသံုးကနု္မ်ားကို စစ္ေဆးေပးမည့္ ဓာတ္ခဲြခန္းဆိုင္ရာ ဥပေဒမႈၾကမ္းကို ေရးဆဲြလ်က္ရွိရာတြင္ ယခုဇြန္လအကုန္ ၌ အၿပီးသတ္ႏိုင္ေတာ့မည္ဟု အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန (FDA) မွ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚခင္ခ်စ္က ေျပာသည္။ ဓာတ္ခဲြခန္းဆိုင္ရာ ဥပေဒမႈၾကမ္းကို ေရးဆဲြရျခင္းမွာ ျပည္တြင္းဓာတ္ခဲြခန္းမ်ားေခတ္မီ ၿပီး စနစ္တက်ေပၚေပါက္လာေစရန္ အစားအေသာက္၊ ေဆး၀ါး၊ အလွကုန္မ်ားႏွင့္ လူသံုးကုန္မ်ား စစ္ေဆးရာ၌ တိက်ေသခ်ာေသာ ဓာတ္ခဲြခန္းအေျဖမ်ား ထြက္ေပၚလာေစရန္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရေသာ အစားအေသာက္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ႏွင့္ ဓာတ္ခဲြခန္းမွတ္ပံုတင္စနစ္ ေပၚေပါက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ေရးဆဲြေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။ “အစားအေသာက္ေတြကို စစ္ေဆးေပးေနတဲ့ ဓာတ္ခဲြခန္းေပါင္း ၁၈ ခု ရွိပါတယ္။ တိုင္းေဒသ ႀကီး

အင္းေလးကန္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး ဥပေဒၾကမ္း လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းမည္

အင္းေလးကန္ကို ထန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဥပေဒမႈၾကမ္းတစ္ရပ္ကို ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သို႔ ေပးပို႔သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ ဥပေဒၾကမ္းရးဆဲြရာတြင္ ပါ၀င္ ခဲ့သည့္ ဦးျမတ္မင္းစိုးက ေျပာသည္။ အင္းေလးကန္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး ဥပေဒမႈၾကမ္းကို 2016 ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလမွ ေဆာင္ရြက္ဲ့ရာတြင္ လက္ရွိအခ်ိန္၍ လႊတ္ေတာ္သို႔ ေပးပို႔ရန္သာက်န္ရွိေတာ့ေၾကာင္း၊ ယင္းဥပေဒၾကမ္း၌ အခန္း ၉ ခန္းပါ၀င္ၿပီး အနက္ဖြင့္ဆိုခ်က္ ႏွင့္ အတူလုပ္ေဆာင္ရမည့္ အခန္းက႑မ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။ “အဓိကကေတာ့ အင္းေလးကန္ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ရွိတဲ့ ဥပေဒေတြက မခိုင္မာတာရယ္၊ ေခတ္နဲ႔ မေလ်ာ္ညီတာေတြရယ္ေၾကာင္း အခုလို ေရးဆဲြ ေဆာင္ရြက္ၾကျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အင္းေလးကန္က ေဘးမဲ့ေတာ့၊ သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒေအာက္မွာ အက်ဳံး၀င္တဲ့ အတြက္ ေဒသခံေတြ

Top