You are here
Home > Business News > ရန္ကုန္စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္း ေစ်းကြက္ အေရာင္းအ၀ယ္ျမင့္တက္လာ

ရန္ကုန္စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္း ေစ်းကြက္ အေရာင္းအ၀ယ္ျမင့္တက္လာ

ရန္ကုန္စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္းေစ်းကြက္ရွိ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီ ၄ ခု၏ စေတာ့ ရွယ္ယာေရာင္းခ်ႏိုင္မႈသည္ ဇူလိုင္လအတြင္း က်ပ္ ၁.၃ ဘီလီယံအထိသာ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၾသဂုတ္လအတြင္း အစုရွယ္ယာက်ပ္ ၂.၃ ဘီလီယံဖိုး အေရာင္းအ၀ယ္ျမင့္တက္လာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ရန္ကုန္စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္း ေစ်းကြက္တြင္ ၾသဂုတ္လအတြင္း ေရာင္းခ်ႏိုင္ခဲ့ေသာ အစုရွယ္ယာပမာဏ သည္ လြန္ခဲ့သည့္ ၅ လ အတြင္း အမ်ားဆံုးေရာင္းခ်ႏိုင္ခဲ့သည့္ ပမာဏျဖစ္ေၾကာင္း၊ သီလ၀ါအမ်ားပိုင္ကုမၸဏီႏွင့္ ပထမပုဂၢလိက ဘဏ္တို႔၏ အစုရွယ္ယာေရာင္းအားသည္ ႏွစ္ဆခန္႔ျမင့္တက္လာေၾကာင္း ရန္ကုန္စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္းမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။ “သီလ၀ါရွယ္ ယာက ဇူလိုင္လမွာ က်ပ္သန္း ၄၀ ခန္႔ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ခဲ့ေပမယ့္ ၾသဂုတ္လမွာ က်ပ္သန္း ၇၂၀ ေက်ာ္အထိ အေရာင္းအ၀ယ္ ျမင့္လာတယ္။ ပထမပုဂၢလိက ဘဏ္ကလည္း ဇူလိုင္လမွာ သန္း ၄၀ ခန္႔အထိ အေရာင္း အ၀ယ္ျဖစ္ခဲ့ေပမယ့္ ၾသဂုတ္လမွာ က်ပ္သန္း ၈၁၀ ေက်ာ္အထိ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ထြန္းလာတာက ကုမၸဏီတစ္ခုတည္းမဟုတ္ဘူးဆိုေတာ့ ရွယ္ယာေစ်းကြက္ အလားအလာေကာင္းေတြရွိတယ္လို႔ ေျပာရမယ္။ ေနာက္ၿပီး ရွယ္ယာေတြကလည္း အတက္အက်ရွိလာေတာ့ အသက္၀င္ၿပီး ရွယ္ယာေစ်းကြက္ ျပန္လႈပ္လာတာပါ” ဟု ျမန္မာ့စီးပြားေရးပညာရွင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

Leave a Reply

Top