You are here
Home > Uncategorized > Facebook မွ ေရြးေကာက္ပဲြေကာလဟာလမ်ားအား ရပ္တန္႔ႏိုင္မည့္နည္းပညာ စမ္းသပ္

Facebook မွ ေရြးေကာက္ပဲြေကာလဟာလမ်ားအား ရပ္တန္႔ႏိုင္မည့္နည္းပညာ စမ္းသပ္

Facebook တြင္ေပၚထြက္သည့္သတင္းမွားမ်ားအေပၚ မူတည္ၿပီး မဲေရြးခ်ယ္မႈအမွားယြင္းျဖစ္မႈကို ေျဖရွင္းသည့္ အေနျဖင့္ ေဖ့ဘုတ္မွ အသံုးျပဳသူႏွင့္ တိုက္႐ိုက္သက္ဆိုင္သည့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ လူစိတ္၀င္စားမႈမ်ားျပားသည့္ ပို႔စ္မ်ားကို ထိုသူ၏ News Feed တြင္ ေဖာ္ျပ ေပးႏိုင္မည့္ နည္းပညာအသစ္ကို စမ္းသပ္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္သည္။
ထိုသို႔ ေဖာ္ျပရန္အတြက္ အသံုးျပဳသူအေနျဖင့္ အနည္းဆံုး မိမိႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးကို Follow ျပဳလုပ္ထားရန္လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းသတင္းေဖာ္ျပမႈကို တစ္ပတ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ထက္ ေဖာ္ျပေပးမည္မဟုတ္ေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။
“လက္ရွိစမ္းသပ္ခ်က္ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အသံုးျပဳသူေတြကို သူတို႔နဲ႔ သက္ ဆိုင္တဲ့ အစိုးရရဲ့ အခန္းက႑ အသီးသီးက လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို လြယ္ကူ႐ိုးရွင္းစြာသိေစဖို႔ ရည္ရြယ္ပါတယ္” ဟု Facebook ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူမွ ေျပာသည္။
ထိုလုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ ႏိုင္ငံေရးသမ်ားအမ်ားစုအား လူမႈကြန္ယက္သို႔ တြန္းပို႔ရာ အဓိက တြန္းအားတစ္ခု ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းရသည္။

Leave a Reply

Top