You are here
Home > Business News > နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ ျမင့္တက္လာ

နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ ျမင့္တက္လာ

၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ျဖစ္ေသာ ဧၿပီလမွ ဇူလိုင္လအထိ ျမန္မာ့နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈသည္ ေဒၚလာ ၂ ဘီလီယံခန္႔ရွိၿပီး ယခင္ဘ႑ာေရးႏွစ္ အလားတူကာလကထက္ ေဒၚလာသန္း ၅၀ ေက်ာ္ ပိုမိုကုန္သြယ္ႏိုင္ခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းေပါင္း ၁၆ ခု ရွိၿပီး နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားမွ ဇူလိုင္လ ပထမအပတ္အထိ ပို႔ကုန္ေဒၚလာ ၁.၂ ဘီလီယံခန္႔ တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ၿပီး သြင္းကုန္ေဒၚလာ သန္း ၇၆၀ ေက်ာ္အထိ ကုန္သြယ္မႈျပႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္း ၅ ခုအနက္ မူဆယ္၊ လြယ္ဂ်ယ္၊ ကန္ပိုက္တီးနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားမွ ကုန္သြယ္မႈ ၆၁ သန္းခန္႔ တိုးျမႇင့္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ခ်င္းေရႊေဟာ္ႏွင့္ က်ဳိးတံုနယ္စပ္စခန္းမ်ားတြင္ ေဒၚလာ ၄ သန္းခန္႔ က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ျမန္မာ-ထိုင္း၊ နယ္စပ္ုန္သြယ္ေရးစခန္း ၇ ခု အနက္ တာခ်ီလိတ္၊ ေကာ့ေသာင္း၊ ၿမိတ္ႏွင့္ ေမာေတာင္နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး စခန္းမ်ားတြင္ ကုန္သြယ္မႈ တိုးတက္လာခဲ့ၿပီး ျမ၀တီ၊ ထီခီးနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ား၌ ကုန္သြယ္မႈ အနည္းငယ္ ေလ်ာ့က်ခဲ့ေၾကာင္း၊ ျမန္မာ အိႏၵိယနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားသည္လည္း ကုန္သြယ္မႈ ေဒၚလာ ၁၃ သန္းခန္႔ ေလ်ာ့နည္းခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ ရိဒ္နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းသည္ ယခင္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ထက္ ေဒၚလာ ၃ သန္းေက်ာ္ ပိုပ္ိုကုန္သြယ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply

Top