You are here
Home > 2017 > March (Page 2)

ျပည္ပသို႔ ဆန္တင္ပို႔မႈ သင္တန္း ဖြင့္လွစ္မည္

ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ဆန္တင္ပို႔မႈ ျမင့္တက္လာေစရန္အတြက္ ဆန္ျပည္ပပို႔မႈဆိုင္ရာ သင္တန္းကို ႏွစ္စဥ္ဒီဇင္ဘာလ၌ ဖြင့္လွစ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါး အသင္းခ်ဳပ္မွ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးရဲမင္းေအာင္က ေျပာသည္။ ျမန္မာဆန္ကုန္သည္မ်ား အေနျဖင့္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ဆန္တင္ပို႔ရာတြင္ ပိုမိုအဆင္ေျပ ေစရန္အတြက္ အဆိုပါသင္တန္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါး အသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ပူးေပါင္းသင္ၾကားေပးေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုႏွစ္၌ ပထမဆံုးသင္တန္း အပတ္စဥ္ ၁ အျဖစ္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး သင္တန္းသား ၈၀ ကို သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။ “ျပည္တြင္းဆန္ကုန္သည္ေတြအေနနဲ႔ ျပည္ပဆန္၀ယ္လက္ေတြကို ခ်ိတ္ဆက္ရွာ ေဖြျခင္း၊ သေဘၤာတင္ျခင္း၊ လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားမႈ စတဲ့ ဆန္တင္ပို႔မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေတြကို စာေတြ႔၊ လက္ေတြ႔ ၃ လၾကာ သင္ၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လွ်ပ္စစ္လိုအပ္ခ်က္အတြက္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ကုဗေပ သန္း ၄၈၀ ျဖန္႔ျဖဴးမည္

သဘာ၀ဓတာ္ေငြ႔ကမ္းလြန္စီမံကိန္း ၃ ခုတြင္ သဘာ၀အေလ်ာက္ဓာတ္ေငြ႔ထြက္ရွိမႈႏႈန္း ကဆင္းေနေသာ္လည္း လာမည့္ေႏြရာသီတြင္ ကုဗေပ သန္း ၄၈၀ ျဖန္႔ျဖဴးေပးသြားမည္ဟု ျမန္မာ့ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္း ဦးေဆာင္ညအန္႔ၾကားေရးမွဴး ဦးမ်ဳိးျမင့္ဦးက ေျပာ သည္။ ျပည္တြင္းသံုးစဲြမႈအတြက္ ရတနာ၊ ေရႊ၊ ေဇာတိက စသည့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္း ၃ ခုသည္ သဘာ၀အေလ်ာက္ ဓာတ္ေငြ႔ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းမႈမ်ားရွိေနေသာ္လည္း ေႏြရာသီ၌ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္သြားမည္ု ၎က ေျပာသည္။ “ေႏြရာသီမွာ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႔တိုးခဲ့ရင္ ကမ္းလြန္က ၄၃၀ နဲ႔ ကုန္းတြင္းက ကုဗေပသန္း ၅၀၊ စုစုေပါင္း ကုဗေပသန္း ၄၈၀ ခန္႔ ဒီႏွစ္မွာ ႀကိဳးစားျဖန္႔ျဖဴးေပးသြားမွာပါ။ ျပည္တြင္းလိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးေနတဲ့ စီမံကိန္းေတြက

ေစ်းကြက္တြင္ ေရာင္းခ်မည့္အသားမ်ားကို အေမရိကန္ပညာရွင္မ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ စစ္ေဆးမည္

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြင္း ေရာင္းခ်မည့္ တိရစၦာရန္ အသားမ်ား၏ အရည္အေသါးကို စစ္ေဆးရာတြင္ ပိုမိုတိက်သည့္ အေျဖရရွိရန္အတြက္ အေမရိကန္ ပညာရွင္မ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ျမန္မာ့လယ္ယာႏွင့္ ေမြးျမဴေရးဖံြ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ အကူအညီေပးေနေသာ Win Rock International မွ ေဒါက္တာသက္ခိုင္က ေျပာသည္။ ေစ်းကြက္တြင္ ေရာင္းခ်မည့္ တိရစာၦန္အသားမ်ား၏အရည္အေသြးစစ္ေဆးရန္အတြက္ အေမရိကန္ပညာရွင္မ်ားမွ နည္းပညာသင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းသင္တန္းကို မတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔မွ ၁၈ ရက္ေန႔အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေမြးျဖဴးေရးလုပ္ငန္းအဖဲြ႔ခ်ဳပ္၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး တိရစာၦန္ေဆးကုဆရာ၀န္မ်ား၊ အသားထုတ္လုပ္သူမ်ားႏွင့္ အစားအေသာက္လံုၿခံဳေရးေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။ “သားသတ္႐ုံက အသားေတြကို စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ေနတဲ့ ဆရာ၀န္ေတြ အပါအ၀င္ အစားအေသာက္ထုတ္လုပ္တဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြကို သင္ၾကားေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဖရဲ၊ သခြားအမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ တည္ေထာင္မည္ဟုဆို

ဖရဲ၊ သခြားတန္ဖိုးျမင့္ထုတ္ကုန္မ်ား တိုးျမင့္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္ တိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ရန္အတါက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖရဲ၊ သခြားအမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီကို တည္ေထာင္မည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ သစ္သီး၀လံ၊ ပန္းမန္ႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သူမ်ား အသင္း ဥကၠ႒ ဦးစိုးသန္းမင္းဒင္က ေျပာသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဖရဲ၊ သခြားမ်ားကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ ယူနန္ေစ်းကြက္တစ္ခုတည္းကို အားကိုးတင္ပို႔ေနသည္ျဖစ္ရာ တ႐ုတ္ကုန္သည္မ်ား၏ ေစ်းႏွိမ္၀ယ္ယူမႈႏွင့္ ခရီးလမ္းၾကန္႔ၾကာ မႈမ်ားေၾကာင့္ ေလလြင့္ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည္ဟု ၎က ေျပာသည္။ “ဖရဲ၊ သခြားအမ်ား ပိုင္းကုမၸဏီ ထူေထာင္ရာမွာ လက္ေတြ႔စိုက္ပ်ဳိးေနတဲ့ ေတာင္သူေတြကို ဦးစားေပး ရွယ္ယာရွင္ ေတြအေနနဲ႔ လက္ခံသြားမွာပါ။ ဖရဲ၊ သခြားအေရာင္းအ၀ယ္နဲ႔ ဆက္ႏြယ္တဲ့ ကုန္သည္ေတြ အပါအ၀င္ မည္သူမဆို ရွယ္ယာထည့္၀င္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ၎က

၂၀၂၂ ခုႏွစ္၌ ဆန္တင္ပို႔မႈမွ ေဒၚလာ ၁ ဘီလီယံရရွိရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားဟုဆို

ျမန္မာ့ဆန္မ်ားကို ျပည္ပသို႔တင္ပို႔ရာတြင္ ယခုဘ႑ာေရးႏွစ္ကုန္၌ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၇၀၀ ခန္႔ ရရွိမည့္ အေနအထားရွိေနျခင္းေၾကာင့္ လာမည့္ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္တြင္ တန္တင္ပို႔မႈ မွ ေဒၚလာ တစ္ဘီလီယံအထိ ရရွိရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါး အသင္းခ်ဳပ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးရဲမင္းေအာင္က ေျပာသည္။ ယခု ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း ျပည္ပသို႔ ဆန္တင္ပို႔မႈသည္ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ထက္ဆန္တန္ ခ်ိန္တစ္သိန္းေက်ာ္ ေလ်ာ့က်ခဲ့ေသာ္လည္း ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္း ဆန္တင္ပို႔မႈ ျပန္လည္ျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျပည္ပသို႔ တန္တင္ပို႔မႈသည္ ယခင္ႏွစ္ အလားတူကာလကထက္တန္ခ်ိန္ ၂၅၀၀၀ ခန္႔ ပိုမိုတင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ၎က ေျပာသည္။ “မႏွစ္ကထက္ ဒီႏွစ္က ဆန္တန္ခ်ိန္ ၂၅၀၀၀ ေလာက္တင္ပို႔ႏိုင္တယ္။ ဒီႏွစ္ကုန္မွာ ဆန္တန္ခ်ိန္

အိမ္ရာလိုအပ္ခ်က္အတြက္ အိမ္ရာေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မႈ မျပည့္မီဟုဆို

ႏိုင္ငံအတြင္း လိုအပ္ေနေသာ အိမ္ရာက႑ကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ရန္အတြက္ အစိုးရအ ေနျဖင့္ အိမ္ရာေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မႈသည္ မျပည့္မီေသးေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား က ေျပာသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ အစိုးရလက္ထက္၌ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္အတြင္း အိမ္ရာဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းအေနျဖင့္ အိမ္ခန္းေပါင္း ၁ သန္းထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္လ်ာထားခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းအစိုးရ ၏ ၅ ႏွစ္စာသက္တမ္းကာလအတြင္း လ်ာထားခ်က္ကို ျပည့္မီေအာင္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ျခင္းမရွိ ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းအရ ၅ ႏွစ္အတြင္း ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈသည္ အနည္းဆံုးအိမ္ခန္း ေပါင္း ၂ သိန္းမွ ၃ သိန္း အထိ ထုတ္လုပ္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားအသင္း ဥကၠ႒ ဦးသာေ႒းက ေျပာသည္။ “ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ ေၾကညာခ်က္အရ ၂၀၃၀ မွာ

သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ေရာင္းရေငြ ၁.၄ ဘီလီယံခန္႔ေလ်ာ့က်

ကမၻာ့သဘာ၀ဓတ္ာေငြ႔ေစ်းႏႈန္း က်ဆင္းလာျခင္းေၾကာင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ ေဖေဖာ္၀ါရီလအထိ ၁၂ လ ၾကာကလအတြင္း ျပပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔တင္ပို႔မႈမွ ရရွိေငြသည္ ယခင္ဘ႑ာေရးႏွစ္ အလားတူကာလကထက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁.၄ ဘီလီယံေက်ာ္ ေလ်ာ့နည္းခဲ့ေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ေရးဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးက ေျပာသည္။ ယခု ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔တင္ပို႔မႈမွ ေဒၚလာ ၂.၆ ဘီလီယံ ရရွိထားၿပီး ယခင္ ဘ႑ာေရးႏွစ္အလားတူကာလ၌ ေဒၚလာ ၄ ဘီလီယံအထိ တင္ပို႔ ႏိုင္ငခဲ့ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တ႐ုတ္ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ေန႔စဥ္သဘာဓာတ္ေငြ႔ ကုဗေပသန္း ၁၆၅၀ ခန္႔ တင္ပို႔ေနေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။ “သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔တင္ပို႔မႈ ေလ်ာ့နည္းသြား တာမဟုတ္ပါဘူး။ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ေစ်းႏႈန္း က်ဆင္းလာတဲ့အတြက္

ျမန္မာ့ေကာ္ဖီမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္သို႔ ပိုမိုတင္ပို႔ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားဟုဆို

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အထူးတန္း၀င္ေကာ္ဖီထုတ္လုပ္မႈ ပိုမိုမ်ားျပားလာျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာေကာ္ဖီမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာ ေစ်းကြက္သို႔ ပိုမိုတင္ပို႔ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ဟု ျမန္မာ ႏိုင္ငံေကာ္ဖီအသင္း၊ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဦးစိုင္း၀မ္းက ေျပာသည္။ အထူးတန္း၀င္ ကုမၸဏီအျဖစ္ အရည္အေသြးရွိမရွိ ႏိုင္ငံတကာပညာရွင္မ်ား အကဲျဖတ္ သည့္ၿပိဳင္ပဲြကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ က်င္းပခဲ့ရာတြင္ ယခုႏွစ္ မတ္လ ပထမပတ္၌ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ရြာငံၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေကာ္ဖီအရည္အေသြး စိစစ္သည့္ၿပိဳင္ပဲြတြင္ ေကာ္ဖီနမူနာ ၆၀ အနက္ ၅၆ ခုသည္ အထူးတန္း၀င္ ေကာ္ဖီအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းခံခဲ့ရေၾကာင္း၊ ယင္းၿပိဳင္ပဲြသို႔ ရွမ္းျပည္နယ္မွ ရြာငံ၊ ျပင္ဦးလြင္၊ ေနာင္ခ်ဳိ၊ မိုးကုတ္ စသည့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္မွ ေကာ္ဖီစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္သူမ်ား ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ ေၾကာင္း

ကမၻာ့ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ေကာက္ခံမႈႏႈန္းထားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက အနည္းဆံုးျဖစ္ေန

အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ကမၻာႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕၏ အခြန္ေကာက္ခံမႈႏငန္းထားမ်ားကို ေလ့လာပါက ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ေကာက္ခံမႈႏႈန္းထားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အနည္းဆံုးျဖစ္ေနေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနမွ အသိေပးေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ ထားသည္။ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္၊ တန္ဖိုးျပည့္ခြန္၊ ကုန္စည္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈခြန္ေကာက္ခံေသာ တစ္ကမၻာလံုး၏ ပွ်မ္းမွ်ႏႈန္းထားသည္ ၁၅.၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အပါအ၀င္ အဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္၊ တန္ဖိုးျဖည့္ခြန္၊ ကုန္စည္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈအခြန္မ်ား မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ကေမၻာဒီယား ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အင္ဒိုနီးရွား ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ မေလးရွား ၆ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဖိလစ္ပိုင္ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ စကၤာပူ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ထိုင္း ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဗီယက္နမ္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းတို႔ျဖစ္ၿပီး ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ား၏

မန္းအိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္ ေအးေသာ္လည္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသင့္ဟုဆို

မႏၱေလးအိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္ အေရာင္းအ၀ယ္ေအးေနေသာ္လည္း အိမ္ၿခံေျမရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံသင့္သည့္အခ်ိန္ျဖစ္သည္ဟု ၿမိဳ႕ခံအိမ္ၿခံေျမအက်ဳိးေဆာင္မ်ားက ေျပာသည္။ မႏၱေလးအိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္ အေရာင္းအ၀ယ္ေအးေနေသာ္လည္း အေျခခံအေဆာက္ အအံုလိုအပ္ခ်က္မ်ား အရင္ကထက္ ပိုမိုျပည္စံုလာျခင္းေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ သင့္ေတာ္သည္ဟု ၿမိဳ႕ခံအိမ္ၿခံေျမအက်ဳိးေဆာင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။ “အေရာင္းအ၀ယ္ေစ်း ကြက္ ေအးေပမယ့္ လမ္း၊ မီး စတဲ့အေရးပါတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြက အရင္ကထက္ပိုၿပီး ျပည့္စံုလာတယ္။ အထူးသျဖင့္ ၿမိဳ႕သစ္ဧရိယာအေရွ႕ပိုင္းက ေျမကြက္ေတြဆိုရင္ ၀ယ္ေရာင္းအတြက္တင္မဟုတ္ဘဲ ေနထိုင္ဖို႔အတြက္လည္း ၀ယ္ယူလို႔ေကာင္းပါတယ္။ ၿမိဳ႕သစ္အေရွ႕ပိုင္းမွာ ေျမကြက္လြတ္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိေနေသးတယ္ဆိုေပမယ့္ လူေနထိုင္မႈက အခ်ိန္တိုအတြင္း က်စ္လစ္သိပ္သည္းလာတယ္။ ၿမိဳ႕ျပဧရိယာေတြ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု ဆက္စပ္မႈ ပိုမိုျမန္ဆန္လာတာကိုလည္း ေတြ႔ရတယ္။ အဲဒီအေနအထားေတြေၾကာင့္ ေစ်းႏႈန္းအလယ္အလတ္တန္းနဲ႔ လမ္းမတန္းေမးတင္တဲ့ ေျမကြက္ေတြက ၀ယ္သူအားသာတဲ့ ေစ်းကြက္ျဖစ္ေနလို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔ သင့္ပါတယ္” ဟု

Top