You are here
Home > Business News > ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္း၌ လုပ္ကိုင္လိုေသာ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားကို ဖိတ္ေခၚ

ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္း၌ လုပ္ကိုင္လိုေသာ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားကို ဖိတ္ေခၚ

ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္းျပန္လည္စတင္ရာတြင္ ပါ၀င္လုပ္ကိုင္လိုေသာ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားကို ဖိတ္ေခၚထားေၾကာင္း ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီခံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီ မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။
ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္း ျပန္လည္စတင္ရန္ ျမန္မာ၊ ထိုင္း၊ ဂ်ပန္အစိုးရတို႔ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းေနၿပီး ျမန္မာ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ား ျပန္လည္ ဖိတ္ေခၚမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္းသည္ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ထက္ ၁၀ ဆခန္႔ႀကီးမား ေနၿပီး က႑အလိုက္တစ္ခုခ်င္းစီကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနရသည္ဟု ၎က ေျပာသည္။ “ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္း ျပန္လည္စတင္ရာမွာ ျမန္မာဘက္က ကုမၸဏီေတြမပါဘဲ လုပ္လို႔မရပါဘူး။ အရင္တုန္းက ျမန္မာကုမၸဏီေတြ ပါခဲ့ဖူးပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ ျပန္လည္ႏုတ္ထြက္ခဲ့တယ္။ ျမန္မာကုမၸဏီေတြ ပါလာေအာင္ႀကိဳးစားေနရတယ္။ ျမန္မာကုမၸဏီေတြ ပူးေပါင္းပါ၀င္လာဖို႔ ဖိတ္ေခၚထားပါတယ္။ လက္ရွိမွာေတာ့ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စတင္ဖို႔ ျမန္မာ၊ ထိုင္း၊ ဂ်ပန္ သံုးႏိုင္ငံအစိုးရ ေဆြးေႏြးေနပါတယ္။ ဂ်ပန္အစိုးရက ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္း အပါအ၀င္ ထား၀ယ္ေဒသဖံြ႔ၿဖိဳးဖို႔အတြက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာသန္း ၈၀၀ ေက်ာ္ထုတ္ေခ်းဖို႔ သေဘာတူ ထားပါတယ္” ဟု ၎က ေျပာသည္။

Leave a Reply

Top