You are here
Home > Business News > အရည္အေသြးမျပည့္မီေသာ ေဆး၀ါးမ်ားသံုးစဲြမိပါက ေဆးယဥ္ပါးငွက္ဖ်ားေရာဂါ ျဖစ္ႏိုင္ဟုဆို

အရည္အေသြးမျပည့္မီေသာ ေဆး၀ါးမ်ားသံုးစဲြမိပါက ေဆးယဥ္ပါးငွက္ဖ်ားေရာဂါ ျဖစ္ႏိုင္ဟုဆို


ငွက္ဖ်ားေရာဂါ ကုသရာ၌ အရည္အေသြးမျပည့္မီေသာ ေဆး၀ါးအတုမ်ားႏွင့္ စပ္ေဆးကို သံုးစဲျခင္း၊ ေဆးလည္ပတ္ေအာင္ မေသာက္သံုးျခင္းတို႔ေၾကာင္း ေဆးယဥ္ပါးငွက္ ဖ်ားေရာဂါျဖစ္ႏိုင္သည္စု ငွက္ဖ်ား စီမံခ်က္မန္ေနဂ်ာ ေဒါက္တာ မ်ဳိးမင္းက ေျပာသည္။
လာမည့္ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္၌ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ငွက္ဖ်ားေရာဂါကင္းစင္ေရးအတြက္ ရည္မွန္း ခ်က္ထားၿပီး စစ္ကိုင္း၊ ကခ်င္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၌ ငွက္ဖ်ားေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးမ်ားအတြက္ အေလးထားလုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။ “ငွက္ဖ်ားပိုးရွိေၾကာင္း ေသြးစစ္ရလဒ္ အ ေသခ်ာခဲ့ရင္ ေဆးဆိုင္ေတြမွာ အလြယ္တကူ၀ယ္လို႔ရတဲ့ ပဒံုမာတံဆိပ္ပါ ေပါင္းစပ္ငွက္ဖ်ားေဆးကိုသာ ေဆးလည္ပတ္ေအာင္ ေသာက္သံုးသင့္ပါတယ္။ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ ျဖစ္သူအမ်ားစုက အရည္အေသြးမျပည့္မီတဲ့ စပ္ေဆးနဲ႔ ေဆး၀ါးအတုေတြ ေသာက္သံုးမႈမ်ား တဲ့အတြက္ ေရာဂါကို ထိေရာက္ေအာင္ မကုသႏိုင္တာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၎က ေျပာသည္။

Leave a Reply

Top