You are here
Home > Uncategorized > လယ္ယာလုပ္ငန္းသံုးစက္ငွားရမ္းခ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ပယ္ဖ်က္

လယ္ယာလုပ္ငန္းသံုးစက္ငွားရမ္းခ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ပယ္ဖ်က္


ထြန္စက္၊ ရိတ္သိမ္းေျခြေလွ႔စက္၊ ေကာက္စိုက္စက္မ်ား ငွားရမ္းသံုးစဲြရာတြင္ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ားမွ ေပးရသည့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရး ႏွစ္စျဖစ္ေသာ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ပယ္ဖ်က္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
စက္မႈလယ္ယာအငွားလိုက္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အသံုးျပဳေနေသာ လယ္သမားမ်ား ေပးရသည့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ကို ျပည္ေထာင္စုအခြန္ ဥပေဒမွ ပယ္ဖ်က္ေပးျခင္းသည္ စက္မႈလယ္ယာ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ အလားအလာေကာင္း တစ္ရပ္ျဖစ္ သည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးရဲမင္းေအာင္က ေျပာသည္။ “ ယခုလိုကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ကို ပယ္ဖ်က္လိုက္တဲ့အတြက္ စက္မႈလယ္ယာအငွားလိုက္၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေပၚထြက္လာမည့္ အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ စက္မႈ လယ္ယာဖံြ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ အလားအလာေကာင္းေတြလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ လယ္ယာ အလုပ္သမားရွားပါးမႈေၾကာင့္ စက္မႈ လယ္ယာစနစ္ကို ကူးေျပာင္းရာမွာ အေထာက္ အကူတစ္ရပ္ ျဖစ္လာမွာပါ” ဟု ၎က ေျပာသည္။

Leave a Reply

Top